KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYKONYWANIA BADAŃ RT - PCR

W KIERUNKU WIRUSA SARS - CoV - 2 U PACJENTÓW PLANOWO PRZYJMOWANYCH

DO SZPITALA (nie dotyczy pobytów w oddziałach dziennych)

 

W związku z dynamiczną sytuacją  epidemiologiczną w kraju oraz w naszym województwie dotyczącą wzrostu zachorowań na COVID – 19 w celu ograniczenia źródła zakażenia dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, a w szczególności dla pacjentów niezaszczepionych przeciw COVID – 19 oraz  pacjentów w immunosupresji od dnia 21.10.2021r. zmianie ulegają zasady dotyczące wykonywania testów RT – PCR w kierunku koronawirusa SARS - CoV – 2 u pacjentów planowo przyjmowanych do Szpitala.

Obowiązek posiadania negatywnego badania RT – PCR w kierunku koronawirusa SARS CoV – 2, który wykonany będzie 24 – 72 godziny przed planowym przyjęciem do Szpitala powinna okazać:

  • osoba niezaszczepiona przeciw COVID - 19,
  • osoba zaszczepiona przeciw COVID - 19,
  • ozdrowieniec, któremu minęło 180 dni od dnia uzyskania dodatniego testu w kierunku SARS – CoV – 2,
  • powyższe zasady obowiązują również rodzica/opiekuna, który będzie przebywał z pacjentem podczas hospitalizacji.

Skierowanie na badanie będzie wystawiane przez pracowników danej Kliniki/Oddziału.

Zasady pobrania badania:

https://www.spsk1.szn.pl/covid-19/punkty-pobran-dla-pacjentow-z-planowym-przyjeciem-do-szpitala

Możliwe jest wykonanie badania RT - PCR w kierunku koronawirusa SARS CoV 2 we własnym zakresie, z zachowaniem czasu jego wykonania tj. 24 – 72 godziny przed planowym przyjęciem do Szpitala. Wynik badania w wersji papierowej należy okazać personelowi medycznemu podczas przyjęcia do Szpitala.

 

Dyrektor SPSK 1 PUM