W ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1)  Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, SPSK Nr 1 PUM otrzymał wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków SPSK 1 PUM w Policach przy ul. Siedleckiej 2”.

W dniu 20.12.2021 roku, w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Dyrektor SPSK1 PUM dr n. med. Konrad Jarosz podpisał umowę zawartą pomiędzy NFOŚiGW i SPSK Nr 1 PUM.

Główny cel inwestycji to korzyści ekonomiczne i ekologiczne : zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze źródeł konwencjonalnych w budynkach SPSK Nr 1 PUM w Policach oraz redukcja emisji CO2 wynikająca ze zmniejszonego zużycia energii oraz wykorzystania OZE w celu pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną.

Prace w polickim szpitalu mają zostać przeprowadzone do końca czerwca 2023 r. przy dofinansowaniu z NFOŚiGW w wysokości 41,3 mln zł dotacji oraz ponad 2,1 mln zł preferencyjnej pożyczki. Koszt całkowity zadania wyniesie ok. 43,5 mln zł.

Przedsięwzięcie dotyczy budynków, których bilans energetyczny jest niezadowalający i przekłada się na zawyżone zużycie energii ze względu na zbyt niską izolacyjność i sprawność instalacji.
W ramach inwestycji dokona się m. in.: budowa wytwórczej instalacji fotowoltaicznej, wymiana okien, wymiana oświetlenia z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, montaż nowych opraw z LED-owymi źródłami oświetlenia, przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej, lokalnej sieci ciepłowniczej dystrybuującej ciepło do budynku z lokalnego źródła ciepła, i samego źródła ciepła. Uruchomione zostaną nowoczesne rozwiązania z zastosowaniem systemu BMS (System Automatyki i Zarządzania Budynkiem).