Szanowni Państwo!

Mając na względzie bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów i wprowadzony zakaz odwiedzin w Szpitalu (Komunikat z dnia 21.10.2021 r.) umożliwiamy osobom upoważnionym uzyskiwanie informacji o pacjentach w poszczególnych klinikach/oddziałach pod wskazanymi numerami telefonów:

Jednostki na Unii Lubelskiej

 

 

SOR z Izbą Przyjęć

całodobowo

425 32 23

lekarz SOR

 

 

Klinika Pediatrii, Hemato- Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej

13:00 – 14:00

425 31 60

425 31 57

Oddział Hematologii Dziecięcej

Dr hab. n. med. Tomasz Ociepa

 

13:00 – 14:00

425 31 51

425 31 55

Oddział Gastrologii Dziecięcej

Dr Małgorzata Mokrzycka

 

 

Klinika Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej

12:00 – 15:00

po godz. 15:00

425 35 15

538 892 410

lekarz kliniki

 

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Dziecięcego

do godz. 15:00

po godz. 15:00

425 31 66

695 112 035

lekarz kliniki

 

Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki

11:00 – 13:00

20:00 – 21:00

425 31 90

lekarz kliniki

 

 Klinika Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu

09:00 – 14:00

425 35 37

425 35 38

425 35 33

lekarz kliniki

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci

 

13:00 – 14:00

 

425 33 07

lekarz oddziału

 

Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych

13:00 – 15:00

425 35 84

lekarz kliniki

 

Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu

11:00 – 13:00

507 117 609

lekarz kliniki

 

 Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologii

13:00 – 14:00

425 32 08

 lekarz kliniki

 

Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

10:00 – 12:00

425 35 70

lekarz kliniki

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinika Gastroenterologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 15:00

425 32 33

Prof. dr hab. med. Dariusz Bielicki

14:00 – 16:00

425 32 15

Dr hab. med. Andrzej Białek

14:00 – 15:00

Dr hab. med. Małgorzata Ławniczak

 

 

 

 

14:00 – 15:00

 

425 32 26

Dr Alicja Gawin

425 32 32

Dr Izabela Binkowska-Borgosz

Dr Barbara Bogacka

425 32 27

 

425 32 27

 

Dr Iwona Zawada

Dr Anna Deskur

Dr Krzysztof Dąbkowski

Dr Maria Tarnowska

 

425 32 92

Dr Wiesława Rogoza-Mateja

Dr Natalia Botke

 

 

425 34 32

Dr Katarzyna Gaweł

Dr Michał Józwa

Dr Monika Sulanowska

Dr Miłosz Rahmani

w przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z lekarzem proszę pozostawić nr telefonu w sekretariacie Kliniki – 425 32 11

 

 

Klinika Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej

13:00 – 15:00

425 33 20

lekarz kliniki

 

Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym

13:00 – 14:00

425 32 54

lekarz kliniki

 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

13:30 – 14:30

425 33 82

lekarz kliniki

 

Klinika Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

11:00 – 14:00

425 04 15

lekarz kliniki

 

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

 

13:00 – 15:00

425 04 20

lekarz kliniki

 

Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej

12:00 – 13:00

425 05 48

Dr Ewelina Malanowska

 

Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki

14:00 – 15:00

695 259 744

lekarz kliniki

 

Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku

13:00 – 14:00

pon.-pt.

425 33 47

lekarz kliniki

 

Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych

12:00 – 13:00

pon. – pt.

425 35 49

 

lekarz kliniki

 

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

12:00 – 13:00

425 32 78

 lekarz kliniki

 

 

 

 

 

Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów

 

 

13:00 – 15:00

 

 

425 04 51

Gabinet 24

Lek. Maria Jędrzejczak

Lek. Bogumiła Galińska

Lek. Monika Przybysz-Kawalec

Lek. Magdalena Szubert 

 

13:00 – 15:00

 

425 05 84

Gabinet 07

Lek. Aleksandra Szajko

Lek. Paulina Żukowska 

Dr med. Katarzyna Ciepiela 

13:00 – 15:00

425 05 02

Gabinet 27

Dr med. Rafał Becht 

 

 

Jednostki w Policach

 

 

Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii

 

11:00 – 13:00

695 112 032

lekarz kliniki

 

Klinika Neonatologii

12:00 – 20:00

12:00 – 20:00

425 38 93

425 38 94

lekarz kliniki

 

 

Klinika Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej

 

 

12:00 – 14:00

 

425 38 55

425 38 67

425 39 45

425 38 57

425 38 61

lekarz kliniki

 

Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej

 

13:00 do 14:00

425 38 85

lekarz kliniki

 

Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych

 

11:00 do 13:00

425 39 28

lekarz kliniki