cwbkCentrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM w Szczecinie zaprasza lekarzy będących członkami zespołów badawczych i lekarzy planujących udział w badaniach klinicznych na spotkanie pt. „ORGANIZACJA BADAŃ KLINICZNYCH – szanse, wyzwania i korzyści”.

Badania kliniczne stanowią fundament współczesnej medycyny, są warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii i wpływają znacząco na poszerzenie zawodowej wiedzy lekarzy. Skuteczne ich prowadzenie wymaga precyzyjnego określenia metodologii, zasad i skali diagnostyki, sposobu rekrutacji pacjentów, metod weryfikacji i nadzorowania przebiegu badania klinicznego. Tę wiedzę oraz dostęp do osiągnięć w dziedzinie zarządzania i procedur badawczych oferuje CWBK PUM i właśnie ten zakres współpracy będzie Państwu zaprezentowany.

Liczba miejsc ograniczona! Zapraszamy do rejestracji, która jest warunkiem uczestnictwa – formularz zgłoszeniowy.

Data spotkania: wtorek, 27 września 2022 r., godz. 10:00 

Miejsce: sala dydaktyczna nr 0.25 w Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki nr 3 PUM w Szczecinie (przy SPSK Nr 1 pl. Polskiego Czerwonego Krzyża 1).

Zapraszamy!