Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i standardu realizacji opieki nad pacjentem z dniem 14 lipca 2023 r. rozpocznie się modernizacja pomieszczeń szpitalnych w budynku przy Unii Lubelskiej 1.

W związku z powyższym wystąpią niedogodności spowodowane pracami remontowo-budowlanymi oraz częściowa zmiana sposobu funkcjonowania poszczególnych jednostek Szpitala.

W pierwszym etapie prowadzonych prac nastąpi zmiana lokalizacji poszczególnych klinik/oddziałów, tj.:

 • Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej – wejście A, parter
  (w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej),
 • Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej - wejście N, II piętro (winda W-4)
  (w Klinice Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej – budynek CDiLND),
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki – wejście A, II piętro
  (w Klinice Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu),
 • Pediatrii, Ch. Metabolicznych, Diabet. i Kard. Wieku Rozwojowego (Dzieci Starsze) – wejście A, II piętro
  (w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki),
 • Klinika Gastroenterologii – wejście A, I piętro
  (w Klinice Pediatrii, Ch. Metabolicznych, Diabetologii i Kardiologii Wieku Rozwojowego - Dzieci Starsze),
 • Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych - wejście A lub C, III piętro
  (w Klinice Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej),
 • Pracownia EMG – wejście C, IV piętro, p. 5/7C
 • Pracownia EEG – wejście H, II piętro
  (w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej)
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej – wejście H
  (w miejsce wejścia J)

 

O wszystkich zmianach wynikających z prowadzonych prac modernizacyjnych oraz dróg transportu do klinik szpitalnych, będą  informowały tablice informacyjne oraz personel Szpitala.

Mając na uwadze dyskomfort pacjentów i pracowników, Dyrekcja Szpitala będzie podejmowała wszelkie starania, by trwające prace remontowo-budowlane nie dezorganizowały działalności klinik oraz  były jak najmniej uciążliwe dla pacjentów.

Ukończenie prac zaplanowano w terminie 31 grudnia 2023r.

 

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

Dyrektor SPSK1 PUM