Kapituła Plebiscytu "Hipokrates" wybrała Lekarza Roku. Ten zaszczytny tytuł otrzymał

dr n. med. Daniel Kotrych

z Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu ruchu SPSK1 PUM

 

Więcej informacji pod linkiem