Oświadczenie Dyrektora SPSK-1 PUM w Szczecinie

 

Dyrekcja SPSK-1 PUM w Szczecinie wyraża ubolewanie z powodu zdarzenia medycznego,

 do którego doszło podczas realizacji finansowanego

 

 przez Ministerstwo Zdrowia Programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016”.

 

djtabs:2,2,tabs

 

 

Powołana przez Dyrektora SPSK-1 PUM w Szczecinie komisja potwierdziła, że do błędu, którego konsekwencją było urodzenie dziecka przez kobietę nie będącą biologiczną matką doszło w Laboratorium Wspomagania Rozrodu Kliniki Medycyny Rozrodu i Ginekologii SPSK-1 PUM w Szczecinie z siedzibą w Policach, kierowanej przez prof. dr hab. med. Rafała Kurzawę. Komisja we wstępnym protokole wskazała uchybienia w realizacji procedury i zaleciła niezwłoczne wprowadzenie zmian gwarantujących całkowite jej bezpieczeństwo. Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu i wypisaniu dziecka z IP CZD otoczone zostało ono w naszym Szpitalu opieką medyczną, zaś przedstawiciele Dyrekcji i prawnicy Szpitala pozostają w stałym kontakcie z Rodzicami.

 

O zdarzeniu poinformowane zostało Ministerstwo Zdrowia, którego przedstawiciele w osobach Konsultanta krajowego w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz Dyrektora Departamentu Matki i Dziecka przeprowadzili szczegółową kontrolę. Zdarzenie jest także przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

 

W dniu wczorajszym podczas spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Władz Uczelni i Dyrekcji Szpitala strony zgodnie uznały, że w zaistniałej sytuacji koniecznym jest rozwiązanie przez Ministerstwo umowy na realizację Programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016” w SPSK-1 PUM w Szczecinie.

 

Obowiązująca nas tajemnica lekarska oraz respektowanie woli rodziców nie zezwalają na podanie bardziej szczegółowych informacji.

 

Dyrekcja SPSK 1 PUM