Z wielkim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gusta

 

wybitny ortopeda, wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii PAM,

 

wychowawca wielu pokoleń ortopedów, wspaniały nauczyciel i pracownik Szpitala.

 

 

Rodzinie

składamy wyrazy szczerego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy SPSK 1 PUM w Szczecinie

 

 

Ceremonia pogrzebowa śp. prof. Andrzeja Gusty rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem

Świętego Krzyża przy ul. Wieniawskiego 4 w Szczecinie 16.01.2015 (piątek) o godz. 12:00.

Stąd nastąpi odprowadzenie Zmarłego do miejsca wiecznego spoczynku na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.