Ciag z EFRR poziom kolor

 

Informacja o finansowaniu: Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków budżetu państwa

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa

Nazwa zadania: Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Leczenia Biologicznego w SPSK nr 1 PUM”

Dofinansowanie: 9 716 891,00 zł

Całkowita wartość: 9 882 925,00 zł

Krótki opis zadania:

Stworzenie Centrum Leczenia Biologicznego ma na celu zapewnienie kompleksowej terapii dla pacjentów ze wszelkimi schorzeniami układu nerwowego, autoimmunologicznego oraz chorobami onkologicznymi. Inwestycja, dzięki wydzielonemu obszarowi, zapewni szczególnie korzystne i bezpieczne warunki pacjentom o obniżonej odporności poddanym leczeniu biologicznemu. 

W obrębie centrum powstaną dwie strefy : diagnostyczno-zabiegowa i konsultacyjna. W części diagnostyczno-zabiegowej powstanie pracownia USG, densytometrii, spirometrii oraz gabinety zabiegowe. W części konsultacyjnej pacjenci zostaną otoczeni opieką neurologiczną, reumatologiczną, immunologiczną . Ponadto powstaną gabinety konsultacyjne w zakresie endokrynologii, onkologii, gastroenterologii oraz gabinety gdzie pacjent będzie mógł skorzystać z porady psychologa.  Nowe centrum zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny, niezbędny do przeprowadzenia badań zleconych w procesie leczenia.

 

(Aktualizacja: 20.01.2022)