Ciag z EFRR poziom kolor

 

Informacja o finansowaniu: Realizacja Narodowej Strategii Onkologicznej finansowanej z budżetu państwa w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury

Nazwa zadania: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków - dla podmiotów udzielających świadczeń osobom dorosłym

Dofinansowanie/Całkowita wartość zadania1 846 545,42 zł

 

Krótki opis zadania: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętów przeznaczonych na potrzeby Kliniki Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku.

 

Wykaz sprzętu zakupionego w ramach przyznanych środków finansowych:

  • Procesor tkankowy próżniowy 1 szt
  • Cytometr przepływowy wraz z wyposażeniem 1 szt
  • Kriostat 1 szt
  • Kardiomonitory ze stacją do centralnego monitorowania 24 szt

 

Wymieniona specjalistyczna aparatura będzie służyła diagnostyce i leczeniu pacjentów wymagających kompleksowej opieki hematoonkologicznej.

 

(Aktualizacja: 20.01.2023)