wfosigw

 

Informacja o finansowaniu: Dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rodzaj dofinansowania: Dotacja oraz pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie.

Nazwa zadania: Elektromobilność w SPSK Nr 1 PUM – zakup samochodu o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania.

Dofinansowanie: dotacja 462 000,00 zł oraz pożyczka 462 000,00 zł

Całkowita wartość: 924 000,00 zł

Krótki opis zadania: Celem zadania jest osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez zastąpienie pojazdu dotychczas eksploatowanego o napędzie spalinowym na pojazd o napędzie elektrycznym oraz wykonanie po jednej wiacie dwustanowiskowej dla samochodów elektrycznych z zadaszeniem z paneli fotowoltaicznych wraz ze stanowiskami ładowania dla rowerów i hulajnóg elektrycznych w lokalizacjach :

  • SPSK1 PUM Unii Lubelskiej 1, Szczecin,
  • SPSK1 PUM Siedlecka 2, Police.

Wymiana pojazdu oraz budowa infrastruktury ładowania przyczynią się do:

  • zmniejszenia emisji CO2 przez użytkowany pojazd w miejscu jego użytkowania,
  • poprawy warunków środowiskowych (zanieczyszczenie powietrza i hałas),
  • zwiększenia dobrostanu pacjentów i pracowników,
  • wykorzystania energii odnawialnej produkowanej przez panele fotowoltaiczne zainstalowane na terenie szpitala do zasilania pojazdów elektrycznych.

 

Szpital składa WFOŚiGW w Szczecinie podziękowania za otrzymane dofinansowanie zadania.

 

(Aktualizacja: 01.03.2023)