Ciag z EFRR poziom kolor

 

Informacja o finansowaniu:  Dotacja celowa na zakup aparatury/sprzętu medycznego

Rodzaj dotacji:  Dotacja celowa

Nazwa zadania: Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej  naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii

Dofinansowanie:  247 225,00 zł

Całkowita wartość:  253 800,00 zł

Krótki opis zadania:

Celem zadania był zakup  aparatu do diagnostyki USG naczyń krwionośnych z funkcją DUPLEX.

Urządzenie będzie wykorzystywane  w Klinice Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

Urządzenie posłuży do szybkiej diagnostyki, oceny stanu zdrowia pacjentów z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego oraz zapewni dokładną ocenę przyczyn i wydolności krążenia mózgowego, umożliwiającego kwalifikację pacjentów do zabiegów wewnątrznaczyniowych.

 

 

(Aktualizacja: 13.01.2022)