Ciag z EFRR poziom kolor

 

Informacja o finansowaniu: Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z budżetu państwa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie umowy DOI/FPC/COVID-19/88/2022/339

Rodzaj dotacji: Dotacja

Nazwa zadania: Finansowanie zakupu Aparatu RTG ramię C - 5 szt

Dofinansowanie: 1 605 953,43 zł

Całkowita wartość: 1 605 953,43 zł

Krótki opis zadania:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie otrzymał dotację na zakup aparatu RTG ramię C w ilości 5 szt - dla Centralnego Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopii w Policach.

Urządzenia służą diagnostyce pacjentów podczas realizowanych w ramach Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej procedur medycznych. Zakupiono 3 aparaty RTG ramię C do procedur ogólnooperacyjnych, 1 aparat do zabiegów ortopedycznych oraz 1 aparat do zastosowania w procedurach endoskopowych.

 

(Aktualizacja: 30.11.2022)