Ciag z EFRR poziom kolor

 

Informacja o finansowaniu: Dotacja celowa na zakup aparatury/sprzętu medycznego

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa

Nazwa zadania: Zakup Gamma kamera kardiologiczna z detektorami CZT

Dofinansowanie: 1 782 000,00 zł

Całkowita wartość: 1 782 000,00 zł

Krótki opis zadania:

Celem zadania był zakup Gamma kamery kardiologicznej z detektorami CZT w celu diagnostyki pacjentów, w tym chorych i z powikłaniami po przebyciu COVID-19.

Zakupiony system MyoSPECT prod. GE HEALTHCARE jest dedykowany do badań kardiologicznych, wyposażony w oprogramowanie do diagnostyki metodą medycyny nuklearnej oraz akcesoria.

System Gamma kamery oferuje odrębny zestaw nowych możliwości wykraczających poza te oferowane przez konwencjonalne skanery SPECT i otwiera drzwi do nowych i zaawansowanych możliwości procedur w nieinwazyjnym obrazowaniu serca.

MyoSPECT osiąga ten technologiczny krok naprzód dzięki rewolucyjnej konstrukcji półprzewodnikowej, zoptymalizowanej do serca kamery SPECT, szczególnie w zakresie szybkości skanera SPECT, zarządzania dawkami, przepływu pracy i wydajności klinicznej.

Technologia zastosowana w systemie gamma kamery zapewnia kompletne, odtwarzalne dane od początku badania. W pełni stacjonarne (brak ruchu w systemie), akwizycja SPECT z detektorami opartymi na CdZnTe (CZT) skupionymi na sercu, co skutkuje skanami SPECT i bramkowanymi SPECT zwykle od trzech do pięciu minut i mniej niż 6,2% rozdzielczością energii dla Tc99m.

System zapewnia możliwości i narzędzia do potencjalnego rozwoju nowych i ulepszonych zstosowań klinicznych, takich jak:

  • jednoczesna akwizycja Tc99m / Tl201 i Tc99m / I123
  • dynamiczna akwizycja 3D umożliwiająca aplikacje pierwszego przejścia
  • różnorodne narzędzia do przetwarzania skanów z kombinacją różnych opcji (np. Okna energetyczne, synchronizacja, bramkowanie itp.)

Zakupiona gamma kamera zapewnia zrównoważoną konstrukcję, która koncentruje się na jakości obrazu, optymalizacji dawki, pokryciu, rozdzielczości przestrzennej, rozdzielczości czasowej i szybkości skanowania.

 

(Aktualizacja: 30.12.2021)