Ciag z EFRR poziom kolor

 

Informacja o finansowaniu: dotacja celowa na zakup aparatury/sprzętu medycznego

Rodzaj dotacji: dotacja celowa

Nazwa zadania: zakup karetki transportowej typu B

Dofinansowanie: 350 000,00 zł

Całkowita wartość: 483 440,36 zł

Krótki opis zadania:

Celem był zakup karetki (ambulansu typu B) wyposażonej we wszystkie instalacje i urządzenia umożliwiające przewóz pacjentów nawet w ciężkim stanie zdrowia.

Oprócz specjalistycznej zabudowy medycznej znajduje się w niej centralna instalacja tlenowa, ogrzewany i klimatyzowany przedział transportowy, instalacje i specjalistyczne mocowania do szpitalnej aparatury medycznej, jak: respirator, defibrylator, pompy infuzyjne, ssak. Wszystko, co potrzebne jest bo bezpiecznego transportu i ratowania życia pacjentów.

Jednym z podstawowych urządzeń w karetce są specjalistyczne nosze umożliwiające sprawny i komfortowy załadunek i transport praktycznie każdego pacjenta. Jest to pierwsza karetka w województwie zachodniopomorskim z elektro-hydraulicznym systemem załadunku (Stryker PowerPro XT). Dla pacjentów bariatrycznych zainstalowano specjalne certyfikowane barierki umożliwiające szybkie (bez narzędzi) poszerzenie leża noszy o ponad 40%. Warto nadmienić, że same nosze - po instalacji dodatkowych adapterów - można również wykorzystać jako nośnik dla ECMO, inkubatora lub izolatora pacjenta wysoce zakaźnego.

 

(Aktualizacja: 30.12.2021)