Ciag z EFRR poziom kolor

 

Informacja o finansowaniu: Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z budżetu państwa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19na podstawie umowy DOI/FPC/COVID-19/88/2022/231

Rodzaj dotacji: Dotacja

Nazwa zadania: Finansowanie zakupu robota neurochirurgicznego wraz z nawigacją i ramieniem 3D

Dofinansowanie: 7 968 408,50 zł

Całkowita wartość: 7 968 408,50 zł

Krótki opis zadania:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie otrzymał dotację na zakup Robota neurochirurgicznego wraz z nawigacją i ramieniem 3D.

Urządzenia służą do przeprowadzania zabiegów neurochirurgicznych u pacjentów.

Cały system składa się z robota wraz z mikroskopem zintegrowanego z nawigacją oraz z ramieniem RTG 3D.

 

(Aktualizacja: 30.11.2022)