Ciag z EFRR poziom kolor

 

Informacja o finansowaniu: Dotacja celowa na zakup aparatury/sprzętu medycznego

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa

Nazwa zadania: Zakup Gamma kamera kardiologiczna z detektorami CZT

Dofinansowanie: 167 000,00 zł

Całkowita wartość: 165 478,30 zł

Krótki opis zadania:

Celem był zakup Skanera Liniowy TLC dla Zakładu Medycyny Nuklearnej.

Urządzenie służy do chromatografii cienkowarstwowej, w tym do kontroli jakości wyznakowanych radiofarmaceutyków.

Zapewnia prawidłową weryfikację przygotowanych preparatów izotopów stosowanych w obrazowaniu SPECT.

 

(Aktualizacja: 30.12.2021)