W ramach projektu „Program prewencji chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 realizowany przez SPSK-1 w Szczecinie."

Szczegóły ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150654