PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom onkologicznym oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Wartość projektu: 15 004 797,00 zł

Wartość dofinansowania: 15 000 000,00 zł, w tym 15% tej kwoty tytułem dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia oraz 85% płatność ze środków Unii Europejskiej.

Planowany okres realizacji: 2017 – 2018 rok

 

Ogólnym celem projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w obszarze chorób nowotworowych.

Zostanie to osiągnięte poprzez wymianę i zakup aparatury medycznej służącej wykrywaniu chorób nowotworowych tj.: rezonansu magnetycznego, gammakamery SPECT/CT, tomografu komputerowego, neuronawigacji z neuromonitoringiem, aparatu RTG z ramieniem C, ultrasonografu, wieży endoskopowej, wieży laparoskopowej, gastroskopu wideo HDTV, procesora tkankowego, piły do cięcia kości, myjki, drukarki atramentowej do kasetek histopatologicznych, zestawu narzędzi mikrochirurgicznych, monitora funkcji życiowych – EKG (3 szt.), łóżek na sale wybudzeń (2 szt.), zestawu lup operacyjnych ze źródłem światła (2 zestawy), monitora pacjenta, monitora podstawowych funkcji życiowych (4 szt.).

Ponadto zostaną wykonane prace budowlane służące dostosowaniu pomieszczeń dla zakupionego sprzętu medycznego z zakresu diagnostyki obrazowej.


Zgłaszanie nieprawidłowości w związku z realizacją Projektu pn. „Doposażenie jednostek SPSK Nr 1 PUM udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z chorobami nowotworowymi w sprzęt medyczny wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla urządzeń do diagnostyki obrazowej”

 

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 – 2020

 

SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przygotowała i udostępniła w tym celu narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie tych informacji w następujący sposób:

  • za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
  • elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony:
    https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Równocześnie należy przekazywać informacje o potencjalnych nieprawidłowościach na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(Aktualizacja: 18.12.2017)