PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Wartość projektu: 20 517 535,00 zł

Wartość dofinansowania: 19 000 000,00 zł, w tym 15% tej kwoty tytułem dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia oraz 85% płatność ze środków Unii Europejskiej.

Planowany okres realizacji: 2017 – 2018 rok

 

Ogólnym celem projektu jest poprawa skuteczności działania systemu ratownictwa medycznego.

Celem bezpośrednim jest zwiększenie dostępności do pomocy w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia oraz zapewnienie wysokospecjalistycznych świadczeń ratowniczych mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego.

Powyższe cele będą zrealizowane dzięki utworzeniu Centrum Urazowego dla dorosłych i Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie.

W ramach Projektu zostaną wykonane działania inwestycyjno-modernizacyjne oraz zakupiona aparatura medyczna i wyposażenie oddziałów Szpitala niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Centrum Urazowego dla dorosłych i Centrum Urazowego dla dzieci.

 


Zgłaszanie nieprawidłowości w związku z realizacją Projektu pn. „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

 

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 – 2020

 

SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przygotowała i udostępniła w tym celu narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie tych informacji w następujący sposób:

  • za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
  • elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony:
    https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Równocześnie należy przekazywać informacje o potencjalnych nieprawidłowościach na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(Aktualizacja: 29.12.2017)