PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 – 2020
 

 

została zawarta umowa o numerze POIS.09.02.00-00-0177/19-00/99/2019/924

 

o dofinansowanie Projektu nr POIS.09.02.00-00-0177/19 pn. „Kompleksowe odtworzenie wyposażenia i infrastruktury oddziałów udzielających świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, położnictwa i ginekologii i leczenia chorób dzieci oraz współpracujących pracowni diagnostycznych w SPSK Nr 1 PUM”

 

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 

Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 22 003 075,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 21 995 153,56 PLN  w tym: 85% dotacji celowej i 15% dofinansowanie płatności.

Czas realizacji projektu 12 miesięcy

Okres trwałości projektu 5 lat od daty płatności końcowej

Zakres rzeczowy Projektu:

- Roboty budowlane i prace adaptacyjne  18 854 500,00 PLN

- Sprzęt medyczny i wyposażenie 3 145 500,00 PLN

- Promocja projektu 3 075,00 PLN

W Projekcie uczestniczą: 

 • Klinika Gastroenterologii – przebudowa i remont pomieszczeń Centrum Endoskopii Diagnostycznej i Terapeutycznej Chorób Przewodu Pokarmowego. Powiększona zostanie pracownia endoskopowa, w której planowane są badania przy użyciu aparatu RTG z ramieniem C. Utworzone zostanie pomieszczenie przygotowania pacjenta. Sala łóżkowa zostanie powiększona i przekształcona w salę obserwacyjną. Łazienka zostanie dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Utworzony zostanie kompleks trzech pracowni endoskopowych do diagnostyki i leczenia schorzeń przewodu pokarmowego.
 • Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku – w ramach przebudowy zaprojektowano gabinety ambulatoryjne i diagnostyczno-zabiegowe.

Planowana przebudowa nie przewiduje zmiany powierzchni i kubatury budynku ani ingerencji w jej wygląd zewnętrzny.

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej – przebudowa na potrzeby pokoi opisowych oraz przyklinicznych gabinetów zabiegowych i lekarskich klinik onkologicznych. Dla Zakładu w bezpośrednim sąsiedztwie zaprojektowano zespół pokoi opisowych, mieszczące łącznie 7 stanowisk opisowych oraz część socjalno-wypoczynkową dla lekarzy. W drugiej części zaprojektowano punkt przyjęć planowych z bezpośrednim wejściem z zewnątrz.
 • w siedzibie w Policach przy ul. Siedleckiej 2:
 • Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii – remont pomieszczeń oddziałów łóżkowych 3 i 4 piętra
 • Blok Operacyjny – zaprojektowano Blok Operacyjny z 4 salami operacyjnymi i salą wybudzeniową 4- stanowiskową, magazynami, pomieszczeniami dla personelu, pomieszczeniami przygotowania pacjenta oraz wydzieloną komunikacją czystą i brudną Bloku Operacyjnego.
 • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci –zaprojektowano oddział z 4 salami chorych wraz z pomieszczeniami personelu i administracji, w tym pomieszczenia: socjalne, magazyny, sanitariaty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wykonane zostaną prace przystosowujące do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz projektu ochrony przeciwpożarowej i podziału na strefy pożarowe.

 


Zgłaszanie nieprawidłowości w związku z realizacją Projektu pn. „Kompleksowe odtworzenie wyposażenia i infrastruktury oddziałów udzielających świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, położnictwa i ginekologii i leczenia chorób dzieci oraz współpracujących pracowni diagnostycznych w SPSK 1 PUM”

 

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 – 2020

 

SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przygotowała i udostępniła w tym celu narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie tych informacji w następujący sposób:

 • za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony:
  https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/

Równocześnie należy przekazywać informacje o potencjalnych nieprawidłowościach na adres e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

(Aktualizacja: 14.01.2020)