Zrzut ekranu 2023 04 19 103218

 

Tytuł projektu: Czas na nowoczesność – wymiana wysokospecjalistycznej aparatury w SPSK Nr 1 PUM wraz z adaptacją pomieszczeń

Oś priorytetowa: XI REACT-EU

Działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Wartość projektu: 20 003 075,00 zł

Wartość dofinansowania: 20 000 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 28.03.2023-31.12.2023 r.

 

Cel projektu: Ogólnym celem inwestycji jest wdrożenie działań naprawczych oraz przeciwdziałających pandemii COVID-19, a także innym chorobom zakaźnym oraz wywołanym nimi negatywnym skutkom zdrowotnym i społecznym poprzez zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację celu bezpośredniego, czyli zwiększenie dostępności do badań rezonansu magnetycznego oraz do badań endoskopowych w SPSK-1 w Szczecinie. Stąd niezbędne są prace adaptacyjne
i wymiana wyeksploatowanego rezonansu magnetycznego oraz sprzętu endoskopowego w Szpitalu. W pracowniach, gdzie będzie zlokalizowana wnioskowana aparatura medyczna, zostaną wykonane prace adaptacyjne, niezbędne do montażu nowoczesnego sprzętu oraz przystosowujące pomieszczenia dla pacjentów podlegających badaniom,
w sposób zapewniający im bezpieczeństwo epidemiologiczne, komfort oraz nowoczesne podejście do badania.


Planowane efekty: Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności
i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów. Nastąpi też poprawa stanu psychicznego pacjentów wynikająca z faktu, że oferuje się pacjentowi najnowocześniejsze metody diagnostyczne i terapeutyczne. Kompleksowa i szybka diagnostyka i leczenie endoskopowe na wstępnym etapie nowotworów przewodu pokarmowego, skutkować będzie pełnym wyleczeniem pacjentów. Inwestycja będzie miała też znaczący wpływ na zmniejszenie ogólnych kosztów opieki zdrowotnej na naszym obszarze, ponieważ pozwoli nam szybciej i w większej skali diagnozować za pomocą rezonansu magnetycznego pacjentów onkologicznych, z powikłaniami kardiologicznymi po przejściu COVID-19,
a także z wieloma innymi schorzeniami (neurochirurgicznymi, neurologicznymi) leczonymi w naszym szpitalu – poprzez zwiększenie ilości badań obrazowych. Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na  zwiększenie jakości życia obywateli oraz na wzrost jakości usług publicznych i dostępu do nowoczesnych metod leczenia, poprawy warunków oraz wzrostu efektywności funkcjonowania sektora zdrowotnego w regionie Morza Bałtyckiego.

W związku z realizowanym Projektem przez Szpital, potencjalne nieprawidłowości
lub nadużycia finansowe można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail lub za pośrednictwem specjalnego formularza. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: http://spsk1.bip.eur.pl/public/?id=201128.

 

(Aktualizacja: 25.04.2023)