Ciag z EFRR poziom kolor

 

 PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa: II Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych RPZP.02.10.00-32-B078/17

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Wartość projektu: 6 697 499,97 zł

Wartość dofinansowania: 3 697 499,97 zł, stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych

Planowany okres realizacji: 2019 rok

 

Ogólnym celem Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Będzie to zrealizowane poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obiektach szpitala zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1.

W ramach Projektu zostaną dostarczone urządzenia oraz wykonane prace budowlano-montażowe i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej w tym dostawa obejmuje:

    1. 2116 szt. paneli fotowoltaicznych
    2. 38 szt. inwerterów
    3. komplet instalacji elektrycznych (okablowanie, opomiarowanie, tablice elektryczne, instalacja BMS), konstrukcje wsporcze, komplet instalacji odgromowej

Film pokazujący zamontowane panele słoneczne na dachach Szpitala SPSK-1 PUM w Szczecinie


Zgłaszanie nieprawidłowości w związku z realizacją Projektu pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Ciag z EFRR poziom kolor

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 – 2020

 

SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przygotowała i udostępniła w tym celu narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie tych informacji w następujący sposób:

  • za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
  • elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony:
    https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Równocześnie należy przekazywać informacje o potencjalnych nieprawidłowościach na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(Aktualizacja: 03.04.2020)