Ciag z EFRR poziom kolor

 

 PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa: II Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych RPZP.02.10.00-32-B078/17

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Wartość projektu: 6 697 499,97 zł

Wartość dofinansowania: 3 697 499,97 zł, stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych

Planowany okres realizacji: 2019 rok

 

Ogólnym celem Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Będzie to zrealizowane poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obiektach szpitala zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1.

W ramach Projektu zostaną dostarczone urządzenia oraz wykonane prace budowlano-montażowe i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej w tym dostawa obejmuje:

    1. 2116 szt. paneli fotowoltaicznych
    2. 38 szt. inwerterów
    3. komplet instalacji elektrycznych (okablowanie, opomiarowanie, tablice elektryczne, instalacja BMS), konstrukcje wsporcze, komplet instalacji odgromowej

Zgłaszanie nieprawidłowości w związku z realizacją Projektu pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Ciag z EFRR poziom kolor

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 – 2020

 

SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przygotowała i udostępniła w tym celu narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie tych informacji w następujący sposób:

  • za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
  • elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony:
    https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Równocześnie należy przekazywać informacje o potencjalnych nieprawidłowościach na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(Aktualizacja: 28.02.2019)