Ciag z EFRR poziom kolor

 

 PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa: RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne

Typ Projektu: Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Tytuł Projektu: Dofinansowanie dodatków specjalnych w związku ze szczególnymi warunkami pracy - narażenie na zachorowanie na COVID-19 w SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie

Nr Umowy: RPZP.07.07.00-32-N007/21-00

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Wartość projektu: 380 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 380 000,00 zł, w tym 85%, tj. 323 000,00 zł dofinansowanie z Unii Europejskiej, 15%, tj. 57 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa


Planowany okres realizacji: 01.01.-30.06.2021 rok

 

Cel projektu: Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., poprzez dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla personelu zatrudnionego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który narażony jest na zachorowanie na COVID-19, w związku ze szczególnymi warunkami pracy.


Efekty rezultaty projektu

Działalność SPSK Nr 1 PUM w czasie epidemii COVID - 19 ma na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2. Jest to możliwe dzięki opiece zdrowotnej i pracy świadczonej na rzecz uzyskania optymalnego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu. Personel zatrudniony w SPSK Nr 1 PUM ponosi szczególnie wysokie ryzyko zarażenia się wirusem. Grupą docelową jest więc sam podmiot oraz osoby zaangażowane w walkę z COVID-19.


 

 

(Aktualizacja: 06.04.2021)