interreg

 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

 

Cel: Europejska współpraca terytorialna

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Planowany całkowity koszt realizacji: 40 715,51 EUR

Planowany okres realizacji: od 16.07.2021 do 15.07.2022

 

Projekt "Zdrowie dzieci w czasie pandemii w Euroregionie Pomerania-Przedszkolak na Sześć” to projekt realizowany przez SPSK w Szczecinie we współpracy z Mütter-Gesundheit-Usedom gGmbH w Vorpommern-Greifswald. Projekt jest w całości  dwujęzyczny. 

Głównym celem projektu jest zapobieganie zjawisku nadwagi i otyłości wśród dzieci pięcio- i sześcioletnich Euroregionu.  Zaplanowaliśmy przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej. Do udziału w projekcie zaproszono  300 dzieci ze szczecińskich i polickich przedszkoli.

Przedszkolaki objęte projektem będą miały zapewnione badania diagnostyczne (tj. pomiar: wzrostu, masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi oraz analizę składu masy ciała) oraz dostęp do materiałów edukacyjnych z zakresu dietetyki, fizjoterapii, psychologii i medycyny.

Nasze działania profilaktyczne opierają się na kampanii edukacyjnej przeprowadzonej poprzez media społecznościowe w postaci webinariów, nowoczesnej strony internetowej i aktywnego promowania na portalu Facebook. Zamieszczanie treści są skierowane nie tylko dla dzieci, których problem nadmiaru masy ciała już dotyczy, ale przede wszystkim mają na celu promowanie zdrowego stylu życia.

Adres strony to: www.przedszkolakna6.pl

 

Do współpracy zaprosiliśmy dietetyka, fizjoterapeutę, psychologa oraz lekarzy z Kliniki Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego w SPSK 1 PUM. 

 

Projekt jest przewidziany na 12 miesięcy, udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny dla uczestników.

 

 

(Aktualizacja: 11.03.2022)