Lokalizacja: Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek "PRZYCHODNIA", parter, gab. 3, 4

Rejestracja: tel. 91 425-3395


Poradnia przyszpitalna ma charakter konsultacyjno-diagnostyczny obejmujący konsultacje pacjentów ambulatoryjnych oraz poszpitalnych.

Zakres usług:

  • Diagnostyka nowotworów głowy i szyi zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Systemu Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO): pobieranie wycinków tkanek do weryfikacji histo-patologiczne w ramach diagnostyki podstawowej, diagnostyka pogłębiona (badania obrazowe)
  • Diagnostyka wad wrodzonych i rozwojowych oraz planowanie leczenia zespołowego ortodontyczno-chirurgicznego
  • Diagnostyka pourazowa
  • Drobne zabiegi z zakresu chirurgii skóry i błon śluzowych
  • Leczenie ostrych i przewlekłych zapaleń tkanek miękkich i twardych okolicy głowy i szyi
  • Badania kontrolne pacjentów operowanych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej