Lokalizacja: Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek CDiLND, parter, gab. 3, 4

Rejestracja: tel. 91 425-0490


W ramach poradni przyklinicznej Kliniki Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej SPSK 1 PUM realizowane są programy:

  1. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w 2021-2023 r.
    Szczegóły programu na stronie:
    Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w 2021-2023 r.
  1. Program Miejski, jako uzupełnienie Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce, polegające na wsparciu par, które są mieszkańcami Gminy Miasto  Szczecin, a w szczególności mężczyzn, wymagających wysokospecjalistycznej opieki i diagnostyki immunologicznej wraz ze wsparciem 

Programy realizowane są w gabinecie nr 4 poradni.

Zapisy do w/w programów realizowane są przez rejestrację poradni – tel. 91 425-0490.  Pacjentki powinny poinformować w trakcie rejestracji, że są zainteresowane udziałem w programie.

Szczegółowych informacji na temat przebiegu diagnostyki i leczenia udzielają lekarze w trakcie wizyty kwalifikacyjnej.

Pacjentki, które były uczestniczkami w/w programów mają możliwość skorzystania z dofinansowania procedury „in vitro” w ramach programu Gminy Miasto Szczecin.

W poradni wykonywane są badania urodynamiczne w celu diagnostyki typu nietrzymania moczu. Badania urodynamiczne wykonywane są od poniedziałku do piątku przez wykwalifikowaną położną, które następnie opisywane są przez lekarzy.

Badania urodynamiczne wykonywane są w budynku Centrum Diagnostyki Nowotworów Dziedzicznych SPSK nr 1 PUM - wejście N gabinet nr 3.

Na badanie urodynamiczne należy zgłosić się z prawidłowym wynikiem badania ogólnego moczu oraz z pełnym pęcherzem moczowym.

Rejestracja na badania urodynamiczne odbywa się w budynku Centrum Diagnostyki Nowotworów Dziedzicznych SPSK nr 1 PUM - wejście N gabinet nr 3 lub pod nr telefonu 91 425-0483 w godzinach 09:00-14:00.

Konsultacji wysokospecjalistycznych udzielają specjaliści ginekologii zatrudnieni w Klinice Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej.

Poradnia dysponuje zapleczem szpitalnym, które w razie potrzeby gwarantuje kontynuację leczenia w klinice.