Lokalizacja: Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek "PRZYCHODNIA", piętro III, gab. 308

Rejestracja: tel. 91 425-3395


Poradnia świadczy usługi w zakresie:

  • diagnostyki wtórnych przyczyn nadciśnienia tętniczego,
  • diagnostyki i leczenia powikłań nadciśnienia tętniczego,
  • terapii nadciśnienia tętniczego opornego na leczenie.

Poradnia działa w oparciu o bazę diagnostyczną:

  • Kliniki Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych - 24-godzinny zapis ciśnienia tętniczego, 24-godzinny zapis EKG, echokardiografia, próby wysiłkowe na bieżni
  • laboratorium Kliniki Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, w którym wykonuje się oznaczenia m. in. aldosteronu, aktywności osocza, metanefryn, adiponektyny, hormonów płciowych, wisfatyny, adrenomoduliny
  • SPSK 1 - pełny profil badań biochemicznych, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia, badania radiologiczne i izotopowe.

W Poradni przyjmują lekarze specjaliści w zakresie hipertensjologii, chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii zatrudnieni w Klinice Hepertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM.