Lokalizacja: Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek "PRZYCHODNIA", piętro II, gab. 205

Rejestracja: tel. 91 425-3408


Poradnia współpracuje z Pracownią Polikardiografii i Pracownią USG Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego. Wykonuje pełen zakres badań diagnostycznych u dzieci z wrodzonymi i nabytymi wadami serca, z zaburzeniami rytmu serca oraz innymi schorzeniami układu krążenia z użyciem najnowocześniejszego sprzętu.

Wykonuje się następujące badania: ultrasonograficzną ocenę układu sercowo-naczyniowego z zastosowaniem metody Dopplera, 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego, 24 godzinne monitorowanie badania czynności serca metodą Holtera.

Do zadań poradni należy: kwalifikacja do zabiegów operacyjnych, hospitalizacji, leczenia sanatoryjnego a także prowadzenie chorych po zabiegach operacyjnych. Poradnia współpracuje z Kliniką Kardiochirurgii w Poznaniu, Krakowie i Łodzi.

W poradni konsultacji udziela specjalista kardiolog dr med. W.Wieczorek.