Kierownik Przychodni: dr n. med. Krystyna Wójcik

Pielęgniarka Koordynująca w Przyklinicznych Specjalistycznych Przychodniach: Dorota Suchecka

Koordynator Rejestracji: Ewa Bednarska

  • Do wszystkich poradni obowiązuje rejestracja telefoniczna, ONLINE lub na miejscu (osobiście lub przez osoby trzecie).
  • Do poszczególnych poradni wymagane są skierowania od lekarzy rodzinnych lub specjalistów mających podpisaną umowę z NFZ. Oryginał skierowania musi być dostarczony do Przychodni w terminie do 2 tygodni od dnia zarejestrowania w kolejce oczekujących.
  • Pacjenci bez skierowania lub nieubezpieczeni (wcześniej zarejestrowani do Poradni) mogą być przyjęci tylko po opłaceniu konsultacji i ewentualnych badań w kasie szpitala (przy Ogólnej Izbie Przyjęć).
  • We wszystkich poradniach udzielane są konsultacje wysokospecjalistyczne.

Dla dorosłych

Do poradni dla dorosłych obowiązuje rejestracja telefoniczna, ONLINE DLA DOROSŁYCH lub na miejscu.

Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek "PRZYCHODNIA"

Rejestracja: tel. 91 425-3395 do następujących poradni:

Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek CDiLND

Rejestracja: tel. 91 425-0490 do następujących poradni:

Onkologiczna Poradnia Genetyczna, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek CDiLND

Rejestracja: tel. 91 425-0472, fax: 91 425-0474 do:

Szczecin, ul. Broniewskiego 26

Rejestracja: 91 3511-350 do poradni:

Police, ul. Siedlecka 2

Rejestracja: tel. 91 425-3878 do następujących poradni:

Dla dzieci i młodzieży

Do poradni dla dzieci i młodzieży obowiązuje rejestracja telefoniczna, ONLINE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY lub na miejscu.

Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek "PRZYCHODNIA"

Rejestracja dla Dzieci i Młodzieży: tel. 91 425-3408 do następujących poradni:

Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek "ŚW. MIKOŁAJ"

Nadzór merytoryczny: prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński

Rejestracja: tel. 91 425-3165 do następujących poradni:

Police, ul. Siedlecka 2, budynek główny

Rejestracja: tel. 91 425-3878 do następujących poradni:

 

Galeria