Kierownik Przychodni: dr n. med. Krystyna Wójcik

Pielęgniarka Koordynująca w Przyklinicznych Specjalistycznych Przychodniach: Dorota Suchecka

Koordynator Rejestracji: Ewa Bednarska

  • Do wszystkich poradni obowiązuje rejestracja telefoniczna, ONLINE lub na miejscu (osobiście lub przez osoby trzecie).
  • Do poszczególnych poradni wymagane są skierowania od lekarzy rodzinnych lub specjalistów mających podpisaną umowę z NFZ. Oryginał skierowania musi być dostarczony do Przychodni w terminie do 2 tygodni od dnia zarejestrowania w kolejce oczekujących.
  • Pacjenci bez skierowania lub nieubezpieczeni (wcześniej zarejestrowani do Poradni) mogą być przyjęci tylko po opłaceniu konsultacji i ewentualnych badań w kasie szpitala (przy Ogólnej Izbie Przyjęć).
  • We wszystkich poradniach udzielane są konsultacje wysokospecjalistyczne.