Lokalizacja: Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek "PRZYCHODNIA", piętro II, gab. 205

Rejestracja: tel. 91 425-3408


Poradnia obejmuje leczenie dzieci w zakresie urazów (narządów ruchu, klatki piersiowej, jamy brzusznej, głowy, ran powłok), wad wrodzonych (w tym przepuklin, torbieli, stanów zapalnych i innych schorzeń chirurgicznych), kontrolę i zachowawcze leczenie pooperacyjne, badania diagnostyczne (usg, usg-Doppler, rtg, tomografia komputerowa, tomografia rezonansu magnetycznego).

W zakresie działalności poradni mieszczą się konsultacje w pełnym zakresie chorób chirurgicznych układu moczowego, szczególnie wady wrodzone (wodonercze, wsteczne odpływy pęcherzowo - moczowodowe, zastawki cewki tylnej, pęcherz neurogenny) oraz kamica układu moczowego. Ponadto kwalifikuje się chorych do leczenia operacyjnego, kontroluje po zabiegach urologicznych oraz prowadzi się badania urodynamiczne (dysfunkcje dolnych dróg moczowych szczególnie moczenie nocne).

Poradnia zajmuje się ponadto konsultacjami z zakresu chirurgii plastycznej, kwalifikacją do leczenia operacyjnego oraz oceną wyników leczenia operacyjnego.

W poradni prowadzi się kwalifikację do leczenia operacyjnego i chemioterapii oraz monitorowanie przebiegu leczenia nowotworów złośliwych u dzieci (guzy lite narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej, gonad, kości, tkanek miękkich). Ponadto kwalifikuje się do leczenia operacyjnego nowotworów łagodnych (naczyniaki krwionośne i limfatyczne, znamiona skórne itp.). W poradni konsultacji udzielają: specjaliści II st. z zakresu chirurgii dziecięcej.

Natomiast porad w zakresie spodziectwa i wierzchniactwa u dzieci udziela lek. med. Bogdan Kościesza, specjalista II st. z zakresu chirurgii dziecięcej. W poradni Chirurgii Dzieci konsultacji udzielają także specjaliści zatrudnieni w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej.