Lokalizacja: Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek "ŚW. MIKOŁAJ", parter, gab. 118

Rejestracja: tel. 91 425-3165 (czynna od godz. 08:00)


Zakres działalności poradni obejmuje:

  • Diagnostykę i leczenie niedokrwistości wieku dziecięcego.
  • Diagnostykę i leczenie skaz krwotocznych u dzieci.
  • Diagnostykę i leczenie chorób układu białokrwinkowego u dzieci.
  • Kontrolę dzieci z chorobami nowotworowymi po leczeniu szpitalnym i oceną odległych skutków chemioterapii.
  • Kwalifikację dzieci do leczenia szpitalnego.
  • Pełen zakres wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych (w tym TK i NMR).

W poradni przyjmują lekarze specjaliści pediatrii i hematologii z Kliniki Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej.